Kancelaria Radcy Prawnego

Katarzyna Narolska-Żuchowicz

Prawo administracyjne

  • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • opracowywanie skarg na decyzję administracyjne,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego.