Kancelaria Radcy Prawnego

Katarzyna Narolska-Żuchowicz

Prawo pracy

  • opracowanie i opiniowanie umów o pracę,
  • odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • dochodzenie zaległych wynagrodzeń,
  • przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
  • reprezentacja Klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • dochodzenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz prawa do wcześniejszej emerytury,
  • doradztwo prawne w omawianym zakresie.