Kancelaria Radcy Prawnego

Katarzyna Narolska-Żuchowicz

Wynagrodzenie

Stała obsługa prawna

 

System rozliczeń miesięcznych za usługi radcy prawnego polecany w szczególności podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Wybierając taką formę obsługi prawnej Klient otrzymuje do dyspozycji za stałą cenę pakiet godzinowy usług prawnych, bez względu na przedmiot zlecanych zadań.

 

Poza standardowymi opcjami istnieje również możliwość przygotowania indywidualnego pakietu, w oparciu o zapotrzebowanie określone na podstawie dotychczasowej współpracy np. możliwość wykonywania czynności u Klienta.

 

Wynagrodzenie ryczałtowe

 

Ta forma rozliczeń jest stosowana najczęściej i obejmuje jednorazową opłatę za wykonanie zleconej usługi (np. za prowadzenie sprawy sądowej w danej instancji, za przygotowanie pisma, sporządzenie projektu umowy itp.). Wielkość wynagrodzenia zależy od koniecznego nakładu pracy w konkretnej sprawie.

 

Wynagrodzenie godzinowe

 

Podstawą określenia wynagrodzenia jest czas poświęcony na pracę dla danego klienta. Ta forma rozliczeń jest najkorzystniejsza dla podmiotów (najczęściej firm), które potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze. Wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin poświęconych na pracę kancelarii w przyjętym cyklu rozliczeniowym.

 

Wynagrodzenie za sukces (Success fee)

 

Ta forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii (określone np. procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz klienta kwoty). Tego typu wynagrodzenie Kancelaria proponuje szczególnie w sprawach odszkodowawczych oraz przy windykacji.


Porada prawna

 

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego.Koszt porady prawnej wynosi od 100 zł do 150 zł.

 

W sprawach sądowych podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowią stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 ).

 

Stawki minimalne w sprawach sądowych cywilnych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  • do 500 zł - 90 zł ( 110,70 zł brutto )
  • powyżej 500 zł  do 1.500 zł - 270 zł (  332,10 zł brutto),
  • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 900 zł ( 1.107 zł brutto),
  • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.800 zł ( 2.214 zł brutto),
  • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 3.600 zł ( 4.428 zł brutto),
  • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł -  5.400 zł ( 6.642 zł brutto)
  • powyżej 200.000 zł do 2 000 000 zł - 10.800 zł ( 13.282 zł brutto),
  • powyżej 2000 000 zł do 5 000 000 - 15.000 zł ( 18.450 zł brutto ),
  • powyżej 5 000 000 - 25.000 zł ( 30.750 zł brutto )